Category Archives: daikirai

Po trupach do celu

Zbiór notatek z postów buniowych w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa stwarzanych przez szmaty wyborcze na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych.

===============

DziÄ™kujÄ™ Wam gdaÅ„szczanki i gdaÅ„szczanie za zaufanie! WedÅ‚ug sondażu, który przeprowadziÅ‚a Gazeta Wyborcza, pierwsza…

Publiée par PaweÅ‚ Adamowicz sur Dimanche 14 octobre 2018

Kiedy doczekamy się, aby SM wspólnie z GZDiZ usunęła zagrażające nam plakaty wyborcze? Wszystkich opcji, w tym również Pańskiej. GZDiZ twierdzi, że to nie ich problem a SM problemu nie widzi.

Zapraszam do zapoznania siÄ™ z fotkami: https://www.facebook.com/zbigniew.jarosik/posts/10217677489954461?__tn__=-R

Parę lat temu przerabialiśmy reklamę pana Zdanowicza na estakadzie przy Galerii Bałtyckiej. Teraz jadąc WZ-ką można na wiadukcie w ciągu Cedrowej zobaczyć między innymi Pana banner wyborczy. Rozporządzenie ministerialne mówi, że nie wolno.

Szczerze powiedziawszy czuję, że jako politycy macie w poważaniu nasze bezpieczeństwo i pozwalacie komitetom wyborczym na samowolę. Dla wszystkich kandydatów ważniejsze jest zwycięstwo w wyborach niż porządek i bezpieczeństwo.

DZIĘKUJEMY wszystkim wam za sprzedanie nas.

===============

NajwiÄ™kszy żal mam do GdaÅ„ski ZarzÄ…d Dróg i Zieleni, że dopuszcza do zasyfienia skrzyżowaÅ„ i rejonów przejść dla pieszych. Już nawet abstrahujÄ…c od istniejÄ…cych przepisów jest jeszcze coÅ› takiego jak zdrowy rozsÄ…dek, który mówi, że umieszczanie czegokolwiek rozpraszajÄ…cego w rejonie przejść i skrzyżowaÅ„ jest po prostu zÅ‚e. A GZDiZ ma przecież możliwość niewyrażenia zgody na zajÄ™cie pasa drogowego w miejscach, gdzie MOÅ»E to stwarzać zagrożenie. I – podkreÅ›lam – mówimy tu o instytucji, której obowiÄ…zkiem jest dbanie o to, by drogi byÅ‚y dla nas bezpieczne. 10m w każdÄ… stronÄ™ od każdego przejÅ›cia, skrzyżowania i miejsca wÅ‚Ä…czania siÄ™ do ruchu powinno być Å›wiÄ™te.

Druga rzecz – w kwestiach bezpieczeÅ„stwa każda sytuacja sporna powinna być rozpatrywana na korzyść zwiÄ™kszania bezpieczeÅ„stwa. SM przyjechaÅ‚o, spojrzaÅ‚o, uznaÅ‚o, że nie stanowi, pojechaÅ‚o. A ja wyjeżdżam miÄ™dzy tymi szmatami co dzieÅ„. Oni widzÄ… różne rzeczy, ja widzÄ™ to skrzyżowanie co najmniej dwa razy dziennie. Oni widzÄ… ruch na MyÅ›liwskiej przez kilka minut, ja nieraz stojÄ™ dÅ‚ugie kwadranse na balkonie i nie mogÄ™ uwierzyć, co tu siÄ™ odwala.

Jest źle, Panie Prezydencie. Jest źle. Nasze bezpieczeÅ„stwo za wasz sukces. Ale – cytujÄ…c Lorda Farquaada – jest to poÅ›wiÄ™cenie, na które jesteÅ›cie gotowi.

Ponownie – DZIĘKUJEMY.

================

Radio GdaÅ„sk S.A., Trojmiasto.pl, brd24.pl – weźmiecie siÄ™ za temat grupy ludzi owÅ‚adniÄ™tych ambicjÄ… i maniÄ… wÅ‚adzy tak…

Publiée par Zbigniew Jarosik sur Dimanche 14 octobre 2018

Radio GdaÅ„sk S.A., Trojmiasto.pl, brd24.pl – weźmiecie siÄ™ za temat grupy ludzi owÅ‚adniÄ™tych ambicjÄ… i maniÄ… wÅ‚adzy tak potężnÄ…, że majÄ… gdzieÅ› nasze bezpieczeÅ„stwo?

TrochÄ™ fotek z gdaÅ„skich ulic. Wszystkie te miejsca sÄ… felerne – albo ograniczajÄ… widoczność pieszym, albo ograniczajÄ… widoczność pieszych, albo zasÅ‚aniajÄ… znaki albo sÄ… umieszczone tak, że mogÄ… rozpraszać kierowcÄ™. Dla każdego z tych zdjęć mogÄ™ podać dokÅ‚adnÄ… lokalizacjÄ™.

Wiele z tych miejsc zgłaszałem już do Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przez Kontakt Gdańsk oraz do SM Gdańsk, w kilku przypadkach pokazując palcem patrolom problematyczne miejsca. ŻADNA ze zgłoszonych szmat nie została usunięta.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zasłania się Art 110 § 5. Kodeksu Wyborczego spychając sprawę na SM zapominając, że problemu mogło nie być, gdyby skorzystali z Art 110 § 1. i nie udzielili zgody na obwieszanie wyjazdów z posesji, okolic przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Nie rozumiem czemu jednostka miejska odpowiedzialna za – jak sama nazwa wskazuje – zarzÄ…dzanie drogami pozwala na zaÅ›miecanie pasa drogowego w sposób stwarzajÄ…cy jak nie zagrożenie to przynajmniej wywoÅ‚ujÄ…cy dyskomfort użytkowników.

Prawo polityków do wieszania się na słupach nie może być nadrzędne względem prawa ogółu mieszkańców do bezpiecznego korzystania z dróg.

Przerzucanie odpowiedzialności na SM powoduje, że cała sprawa się rozmywa. Jest to służba niedoinwestowana, z brakami kadrowymi, dowalanie im jeszcze rzeczy które Gdański Zarząd Dróg i Zieleni powinien ogarnąć we własnym zakresie jest zwykłą spychologią prowadzącą do nierozwiązania problemu.

Kolejny dzień włączając się do ruchu widzę szmaty na słupach a nie nadjeżdżające samochody. Na kolejnych przejściach widzę szmaty a nie zbliżających się pieszych.

10 metrów od przejść dla pieszych powinno być święte. Obszary skrzyżowań z obszarem 10m do skrzyżowań powinny być święte. Wszelkie rozpraszacze w obszarze, gdzie pojazdy włączają się do ruchu przecinając ciągi piesze powinny być zakazane. Niech się politycy wieszają na słupach w miejscach, gdzie nie będą przeszkadzać nam, mieszkańcom, w nierobieniu sobie i innym krzywdy.

PaweÅ‚ Adamowicz, Miasto GdaÅ„sk, Kontakt GdaÅ„sk, Radio GdaÅ„sk S.A., Trojmiasto.pl – to jest wÅ‚aÅ›nie to, o czym marudzÄ™ od dawna – nie ma z kim rozmawiać, nikt nie chce siÄ™ podpisać pod odpowiedzialnoÅ›ciÄ…, nie ma komu wyegzekwować naszego bezpieczeÅ„stwa, o wygodzie i estetyce już nie wspominajÄ…c.

=================

Publiée par Zbigniew Jarosik sur Dimanche 14 octobre 2018

Zbigniew Jarosik Szkoda, że wy nie reagujecie równie szybko na zagrożenia, jakie generują dla nas szmaty wyborcze wiszące na skrzyżowaniach, przy przejściach dla pieszych i przy wyjazdach z posesji.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Panie Zbigniewie,
kolejny raz informujemy o przepisie, który reguluje
Art 110 § 5. Kodeksu Wyborczego – Policja lub straż gminna jest obowiÄ…zana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasÅ‚a wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeÅ„stwu mienia bÄ…dź bezpieczeÅ„stwu w ruchu drogowym. Pozdrawiamy

Zbigniew Jarosik GdaÅ„ski ZarzÄ…d Dróg i Zieleni przepraszam, ale … bla-bla-bla.

To wy zarządzacie drogami w Gdańsku, to wy wyrażacie zgodę na zajęcie pasa drogowego i to wy powinniście zajmować się wyegzekwowaniem poprawności owego zajęcia. Dopiero w sytuacjach spornych lub w przypadku braku reakcji na wezwanie powinna wkraczać SM i walić mandaty plus wzywać najdroższą firmę w mieście do usunięcia śmietnika i obciążać kosztami komitety wyborcze.

10 metrów od przejść dla pieszych powinno być święte. Obszary skrzyżowań z obszarem 10m do skrzyżowań powinny być święte. Wszelkie rozpraszacze w obszarze, gdzie pojazdy włączają się do ruchu przecinając ciągi piesze powinny być zakazane. Niech się politycy wieszają na słupach w miejscach, gdzie nie będą przeszkadzać nam, mieszkańcom, w nierobieniu sobie i innym krzywdy.

Zbigniew Jarosik Nie rozumiem czemu jednostka miejska odpowiedzialna za – jak sama nazwa wskazuje – zarzÄ…dzanie drogami pozwala na zaÅ›miecanie pasa drogowego w sposób stwarzajÄ…cy jak nie zagrożenie to przynajmniej wywoÅ‚ujÄ…cy dyskomfort użytkowników.

Prawo polityków do wieszania się na słupach nie może być nadrzędne względem prawa ogółu mieszkańców do bezpiecznego korzystania z dróg.

Przerzucanie odpowiedzialności na SM powoduje, że cała sprawa się rozmywa. Jest to służba niedoinwestowana, z brakami kadrowymi, dowalanie im jeszcze rzeczy które Gdański Zarząd Dróg i Zieleni powinien ogarnąć we własnym zakresie jest zwykłą spychologią prowadzącą do nierozwiązania problemu.

Kolejny dzień włączając się do ruchu widzę szmaty na słupach a nie nadjeżdżające samochody. Na kolejnych przejściach widzę szmaty a nie zbliżających się pieszych.

PaweÅ‚ Adamowicz, Miasto GdaÅ„sk, Kontakt GdaÅ„sk, Radio GdaÅ„sk S.A., Trojmiasto.pl – to jest wÅ‚aÅ›nie to, o czym marudzÄ™ od dawna – nie ma z kim rozmawiać, nikt nie chce siÄ™ podpisać pod odpowiedzialnoÅ›ciÄ…, nie ma komu wyegzekwować naszego bezpieczeÅ„stwa, o wygodzie i estetyce już nie wspominajÄ…c.

Zbigniew Jarosik Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Przepraszam, tak mi się właśnie rzuciło w oczy, że raczycie bardzo wybiórczo cytować kodeks wyborczy.

Art 110 § 1. Kodeksu Wyborczego – Na Å›cianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i sÅ‚upach ogÅ‚oszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urzÄ…dzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasÅ‚a wyborcze wyÅ‚Ä…cznie po uzyskaniu zgody wÅ‚aÅ›ciciela lub zarzÄ…dcy nieruchomoÅ›ci, obiektu albo urzÄ…dzenia.

PodsumowujÄ…c – olaliÅ›cie nasze bezpieczeÅ„stwo pozwalajÄ…c komitetom wyborczym na obwieszanie w pasie drogowym miejsc takich jak wyjazdy z posesji, skrzyżowania, okolice przejść dla pieszych, itp.

DZIĘKUJEMY.

Wyższe emerytury dla dzieciatych – stary temat

Może zamiast sponsorowania dzieciatych przez niedzieciatych podzielmy pulę emerytur na dzieciatą i niedzieciatą. Każde pieniądze pchane w system emerytalny były by dzielone między pule w stosunku 2:1 na korzyść puli dzieciatej. W ten sposób dzieci pośrednio zapewniałyby godziwą starość rodzicom. ;P

Mam dwójkę dzieci. Ponoszę bardzo konkretne koszty owej fanaberii. Powoduje to, że aktualnie nie stać mnie na odkładanie jakichś ekstra pieniędzy na starość. Ze swojej pracy utrzymuję siebie, swoją rodzinę i cholera wie jaką część systemu. Ja wiem, trzeba było sobie zawiązać na supeł, jeździłbym teraz nowoczesną limuzyną, gwizdałbym na ceny paliwa, stać by mnie było na duże mieszkanie w centrum miasta (chociaż w sumie po co, nie byłoby mi potrzebne bez dzieci) i do tego bym spokojnie sobie odłożył jakiś melonik albo dwa na koncie na wsparcie emerytury. Ale jakoś tak wyszło, że padło mi i ślubnej mej na nasze małe rozumki i zrobiliśmy sobie dwójkę dzieci. Dzieci, które dają nam od cholery radochy, ale też kosztują jak diabli. Praktycznie nie mamy żadnego wsparcia od państwa, ba! jesteśmy jeszcze za to karani.

Jebana polityka prorodzinna.

VAT na pieluchy – 23%, VAT na mleko – 23%, VAT na ubranka – 23%, VAT na sÅ‚oiczki, soczki, chusteczki, butelki, Å‚yżeczki – 23%. Kurwa, kupujÄ™ sobie smoczki i takie maÅ‚e Å‚yżeczki z gÅ‚adkiego, nietoksycznego plastiku aby sobie w dupie grzebać, dla przyjemnoÅ›ci, a co!

Prywatna opieka medyczna, bo czekać 48h na wolny termin u lekarza jak dziecko ma 40 stopni gorączki to jakaś pomyłka.

Prywatny żłobek, bo siedemsetne miejsce na liście rezerwowej to kpina.

Wożenie dzieci autem, bo kommiej jest taki, że strach czasem samemu jechać, a co dopiero z małym dzieckiem. A z dwójką to już w ogóle pomyłka. W paliwie VAT, akcyza, zarobek korporacji, łapówki dla polityków. A i tak rypią mi jeszcze kasę z auta gdzie się da. Drogi syfne, autostrady bandycko drogie, do teściów głupie 160km jedzie się 3.5h. Zgodnie z przepisami.

Przy markecie każdy buc zaparkuje na miejscu dla rodzin, bo bliżej. Ale ja ze zwalonym kręgosłupem niosę dziecko kilkadziesiąt metrów więcej. Przy kasie z pierwszeństwem też ludzie gapią się jak na zjawisko, jak z dziećmi drącymi japy z głodu proszę o przepuszczenie do przodu.

Dowalą nam teraz jeszcze opłaty śmieciowe. Bo wody idzie w chuj przy dzieciach. A śmieci wcale nie generujemy jakoś specjalnie dużo.

Ogólnie – ja nic od systemu nie chcÄ™. Ja tylko chcÄ™, aby system siÄ™ nie wpierdalaÅ‚ w moje życie i dodatkowo mnie nie karaÅ‚ za zapewnienie przyszÅ‚oÅ›ci jemu – systemowi, mnie i moim bliskim.

——————————————

Autocytat z przepaści fejsikowych postów.

„Nielegalna” kontrola trzeźwoÅ›ci

Od jakiegoś czasu mnie trafia, jak w sieci znajduję kolejne radosne filmiki z cwaniakami, co to wiedzą lepiej. Przy kontroli kozaczą piejąc, jak to opresyjna milicja narusza ich Wolności Obywatelskie.

Co gorsza, trafiają się ludzie, którzy mają jakiś całkiem pozytywny fejm w sieci, którzy z uporem maniaka powielają zjebane urban legends o dziurawej ustawie.

 

Mdłe warzywa za nami, przejdźmy teraz do mięska.

Tym, którym chwila myÅ›lenia niestraszna polecam lekturÄ™ ustawy „Prawo o ruchu drogowym” – oprzemy siÄ™ na jedynym sÅ‚usznym źródle, czyli Internetowym Systemie Aktów Prawnych. ProszÄ™ sobie kliknąć tekst ujednolicony, kicamy do strony 215 i tam stoi (skróty moje, bez wpÅ‚ywu na logikÄ™, jeÅ›li ktoÅ› wÄ…tpi, proszÄ™ otworzyć i sprawdzić w źródle):

Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

3) żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

W podpunkcie trzecim jest owo nieszczÄ™sne „uzasadnione podejrzenie”, nad którym tak siÄ™ spuszczajÄ… prawilni woźnice. Problem tylko taki, że „uzasadnione podejrzenie” nie jest wymagane do zażądania poddaniu siÄ™ badaniu przez kierowcÄ™. Dotyczy ono bowiem „innej osoby” która mogÅ‚a kierować pojazdem. Policjant musi mieć „uzasadnione podejrzenie”, że to „inna osoba” – nie aktualny kierowca – kierowaÅ‚a pojazdem, aby poddać jÄ… badaniu.

Dla ułatwienia analizy podpowiem, że ów tekst jest zdaniem złożonym i można go sobie rozbić na dwa czytania:

  • Policjant, w zwiÄ…zku z wykonywaniem czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w ust. 1, jest uprawniony do żądania poddania siÄ™ przez kierujÄ…cego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartoÅ›ci w organizmie alkoholu lub Å›rodka dziaÅ‚ajÄ…cego podobnie do alkoholu;
  • Policjant, w zwiÄ…zku z wykonywaniem czynnoÅ›ci okreÅ›lonych w ust. 1, jest uprawniony do żądania poddania siÄ™ przez innÄ… osobÄ™, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogÅ‚a kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartoÅ›ci w organizmie alkoholu lub Å›rodka dziaÅ‚ajÄ…cego podobnie do alkoholu;

Co do wytkniÄ™tego mi w komciach na FB Art. 129i pkt. 4 wskazujÄ…cego na ustawÄ™ o wychowaniu w trzeźwoÅ›ci i przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi, to… nic on nie zmienia. W ustawie owej nie ma żadnych zapisów dotyczÄ…cych przeprowadzania badania na obecność alkoholu w ramach kontroli drogowej – przytaczany w pyskówkach Art. 47 ww. ustawy nie odnosi siÄ™ bowiem do kontroli drogowej.

JeÅ›li mi nie wierzycie albo do was nadal nie dociera to polecam kupić kwiatka i dobrÄ… flaszkÄ™ i wybrać siÄ™ do polonistki z czasów podstawówki, aby wam to wyjaÅ›niÅ‚a. Kwiatek w ramach przeprosin, za zajÄ™cie czasu – flaszka, bo pani bÄ™dzie musiaÅ‚a po waszym wyjÅ›ciu jakoÅ› ukoić nerwy.

PodsumowujÄ…c – nie ma żadnej cholernej furtki. JeÅ›li zatrzymuje ciÄ™ policjant i każe ci dmuchnąć, to nie robisz mu żadnej Å‚aski, tylko wykonujesz polecenia, bo taki jest twój zasrany obowiÄ…zek.

„Uczciwość popÅ‚aca”

EDIT (2016-11-28):

ZadzwoniÅ‚a pani z MyTaxi – rozmowa bardzo miÅ‚a i konkretna.

Kierowca wg MyTaxi twierdzi, że dÅ‚uższÄ… drogÄ™ wybraÅ‚ po uzgodnieniu ze mnÄ…. Wg mnie takiego uzgodnienia nie byÅ‚o – ale sÅ‚owo przeciwko sÅ‚owu.

Zaproponowali zwrot całej kwoty za kurs. Powiedziałem, że interesuje mnie wyliczona przeze mnie nadwyżka.

Poprawka, mój bÅ‚Ä…d – MyTaxi pierwszy raz odpowiedziaÅ‚o już nastÄ™pnego dnia. Nie zaliczyÅ‚em tego, bo wyglÄ…daÅ‚o na automatycznÄ… odpowiedź – a jednak staÅ‚ za tym czÅ‚owiek.

EDIT (2016-11-24):

MaÅ‚y update – nadal sprawa nie zostaÅ‚a zaÅ‚atwiona.

Chwilowo wyglÄ…da to tak:
– wydziaÅ‚ zezwoleÅ„ UM miasta stoÅ‚ecznego Warszawy poprosiÅ‚ mnie o uzupeÅ‚nienie danych teleadresowych
– MyTaxi odezwaÅ‚o siÄ™ proponujÄ…c kod rabatowy do wykorzystania do koÅ„ca grudnia

Ciekaw jestem, co zrobi UMsW – ponoć potrafiÄ… zabrać licencjÄ™.

A MyTaxi z tym kodem zniżkowym to tak kiepsko trafili, biorąc pod uwagę to, że taksówkami poruszam się od wielkiego dzwonu. No i pierwsze skorzystanie z nich jako pośrednika pozwoliło mi trafić na tą kłamliwą świnię.

Co interesujÄ…ce – UMsW miaÅ‚ krótszy czas reakcji niż MyTaxi.

Aktualnie interesuje mnie zwrot wyÅ‚udzonej kwoty – czyli 22.80, bo wg moich wyliczeÅ„ kurs powinien kosztować prawie idealnie 50pln i zadośćuczynienie w postaci wpÅ‚acenia kwoty równej caÅ‚ej machloi – czyli 72.80 – na konto jakiejÅ› organizacji pożytku publicznego – mogÄ™ podesÅ‚ać parÄ™ namiarów np na domy dziecka. OczywiÅ›cie chcÄ™ dostać do wglÄ…du potwierdzenie przelewu ww kwoty.

Niech Uber ureguluje swoją sytuację prawną w naszym pięknym grajdole.

 

A sama historia wyglÄ…da tak:

Wczora z wieczora potrzebowałem przemieścić swoje szanowne cztery litery z Torwaru na Ulrychów w obrębie miasta stołecznego Warszawy. Że mam moralne obiekcje co do użycia Ubera odpaliłem MyTaxi.

Zanim wezwałem taksówkę rozejrzałem się okiem kierowcy jak by tu się ustawić, aby nie było problemu z podjęciem mnie jako pasażera i żeby nie trzeba było rzeźbić z wyjazdem.

ZamówiÅ‚em. 5 minut czekania, pan podjechaÅ‚. StanÄ…Å‚ po drugiej stronie ulicy, na zatÅ‚oczonym parkingu z którego wÅ‚aÅ›nie hurtem chcieli siÄ™ wydostać widzowie po koncercie. ZadzwoniÅ‚ do mnie, podszedÅ‚em do niego. ZwaliÅ‚ na aplikacjÄ™, że nie pokazaÅ‚a mu dokÅ‚adnie, gdzie jestem – co ciekawe u mnie lokalizacja taksówki w realu co do metra zgadzaÅ‚a siÄ™ z tÄ… na ekranie.

Pan sprawdza w nawigacji, gdzie Szulborska.

OK, jedziemy, 8PLN za trzaśnięcie drzwiami, taryfa 2, bo noc, 10 kilometrów do celu, pan miło zagaduje, co za impreza, skąd przyjechałem, itp. Stoimy trzy zmiany świateł, aby wyjechać z parkingu, taksa bije. Wydostajemy się w końcu z matni.

Jedziemy. W stolicy rzadko bywam, ale elementarne poczucie kierunku jakoś tam działa plus kilka głównych tras kojarzę. No i Wisłę, i mosty, i stadion narodowy. Ewidentnie jedziemy Wisłostradą zamiast do centrum. OK, może objeżdża. Ale nie, jedziemy dalej na północ. Tak mnie przez ciekawość wzięło, odpalam mapsy, patrzę. No ni chu ja nie jedziemy do celu. Wycieczka, znaczy. Dobrze, zobaczymy jak temat wyjdzie.

Dojechaliśmy do S8 i skręciliśmy na zachód. Ciągle miła rozmowa, jakie to bydło w rządzie, jak nas skubią, jak to policja ciemięży kierowców, taksa bije.

Pan myli raz ulicÄ™, w koÅ„cu docieramy na miejsce. 72.80. OÅ›wiadczam panu, że zabraÅ‚ mnie na wycieczkÄ™ i kwota za ten przejazd powinna zamknąć siÄ™ w 50pln. Pan oÅ›wiadcza, że jechaÅ‚ najkrótszÄ… drogÄ… wg nawigacji i na bezczela kasuje aktualnÄ… przejechanÄ… trasÄ™ i ustala nowÄ… na Torwar – 10 kilometrów z groszami. Idzie w zaparte. PoprosiÅ‚em paragon, na paragonie 17.2km. MajÄ…c w perspektywie maÅ‚o snu daÅ‚em sobie spokój z wzywaniem policji, zapÅ‚aciÅ‚em ile chciaÅ‚.

SiadÅ‚em potem spokojnie z laptopem, sprawdziÅ‚em – gógiel siÄ™ spisaÅ‚ – jak zwykle. Poniżej zapis dokÅ‚adnie pokrywajÄ…cy siÄ™ z tym, co widziaÅ‚em w trakcie jazdy.
wycieczka-mytaxi

ZÅ‚ożyÅ‚em reklamacjÄ™ w MyTaxi, zobaczymy, jak pociÄ…gnÄ… temat. JeÅ›li nie ogarnÄ… – zÅ‚ożę zawiadomienie o popeÅ‚nieniu przestÄ™pstwa.

Także ten-tego – jakbyÅ›cie trafili na srebrnÄ… toyotÄ™ corollÄ™, numery WA-80119, numer boczny 14144 – nie wsiadać.

Po takiej przygodzie serio-serio kusi, aby następnym razem wybrać jednak Ubera. A taryfiarze sami takimi akcjami napędzają klientów nie całkiem czystej konkurencji.

 

Manipulacja pojęciami

Jak widzÄ™ „zwolennicy aborcji” to mnie kurwica trafia. To tak, jakbym ja napisaÅ‚ o policjantach, że sÄ… zwolennikami strzelania do wszystkiego co siÄ™ rusza a mogÅ‚o zÅ‚amać prawo. Albo że przeciÄ™tny proboszcz jest zwolennikiem dupczenia podstarzaÅ‚ych parafianek.

Prawo do dokonania wyboru a podjęcie takowego to dwie różne sprawy. Przypuszczam, że poza dość konkretnymi patologiami nikt nie traktuje aborcji jako rutynowego zabiegu antykoncepcyjnego.

Nigdy nie wiesz, co w człowieku siedzi, jaką ścieżkę w życiu przeszedł i w jakich idzie butach. Kobieta może mieć bardzo wiele różnych powodów, aby nie chcieć dziecka. I być w bardzo wielu sytuacjach, kiedy nie miała woli lub możliwości podjęcia decyzji o niebyciu zapyloną.

ChciaÅ‚bym przypomnieć co poniektórym, że KAÅ»DA ciąża stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ewentualnej przyszÅ‚ej matki. Nawet ciąża idÄ…ca teoretycznie prawidÅ‚owo może powodować trudne do odwrócenia konsekwencje – wzrost wagi, problemy z krÄ™gosÅ‚upem, żylaki – w tym i hemoroidy, osÅ‚abienie wÅ‚osów, podtrucia, anemia, zakrzepica, depresja – mogÄ™ poszukać źródeÅ‚ ze sporo wiÄ™kszÄ… listÄ…, jak ktoÅ› ciekawy. Niektóre z tych przypadÅ‚oÅ›ci mogÄ… prowadzić do powikÅ‚aÅ„ groźnych dla życia.

Nie jestem zwolennikiem aborcji. Jestem stanowczym orędownikiem prawa do podjęcia przez kobietę takiej decyzji. A jeśli już podjęła taką decyzję i z przyczyn innych niż medyczne chce usunąć ciążę, to znaczy, że to my daliśmy dupy. My, społeczeństwo, jej otoczenie. To ona ma gruby problem i stara się go rozwiązać tak, jak potrafi. Obowiązkiem całej reszty jest wspieranie jej w takich sytuacjach. Często jest tak, że kobiety decydują się rodzić, bo pojawił się właściwy support i przyszła matka poczuła się bezpieczniej, nie pozostawiona sama sobie. Zdarza się to również w przypadku płodów, które nie mają szansy na przeżycie. Znów musiałbym poszukać, trafiłem jakiś czas temu ciekawy artykuł na temat właśnie wspierania rodziców dzieci bez szans. Ale nadal IMHO decyzja należy do kobiety i jak się to komuś ta decyzja nie podoba, a nie chce pomóc, to niech spierdala.

Lewy pas to nie kółko różańcowe

Jak dla mnie to paranoję z blokowaniem lewego pasa rozkręcają ci, którzy zapierdalają jak idioci.
 
Obserwacje z dziÅ› – A1, wiÄ™kszość w piÄ™knym sÅ‚oÅ„cu, ale i trochÄ™ w caÅ‚kiem gÄ™stym deszczu.
 
Tiry mają różnie skalibrowane kagańce. Widzę 800-1000m przede mną TIR schodzi na lewy pas, łyka wolniejszego. Trwa to chwilę. Ja mam 140 na blacie, mam w cholerę czasu, aby zdjąć nogę z gazu i doczepić się 60-80m za wyprzedzającym. Zanim dojadę, to on jest już w połowie. Korona mi z głowy nie spadnie, jak zaczekam minutę, aż skończą się miziać i ciężarowy zjedzie z lewego, docisnę, łyknę obu, zejdę na prawy.
 
ALE… wyprzedzam te dwa tiry, mam 120 na blacie, bo pada, piździ i w ogóle syf na kiju. I nagle dwa metry za moim zderzakiem jedzie jakiÅ› palant, który w deszczu, na mokrym zapierdalaÅ‚ 180-200km/h i hamowaÅ‚ tak, że maÅ‚o nie przyjebaÅ‚ w bariery. DÅ‚ugie, klakson, kierunkowskaz – jakby miaÅ‚, to by jeszcze chorÄ…giewkÄ… machaÅ‚ i wuwuzelÄ… trÄ…biÅ‚. Gdzie mu zjadÄ™? Pod tira? Musi odczekać, ja nie bÄ™dÄ™ jechaÅ‚ szybciej. SkoÅ„czÄ™ wyprzedzać, zjadÄ™ na prawy … mija mnie o wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki lewym marginesem z rykiem silnika kiedy schodzÄ™ na prawy. A, chciaÅ‚bym przypomnieć, że jak schodziÅ‚em na lewy pas to tego chuja jeszcze nie byÅ‚o w mojej strefie czasowej, wiÄ™c drogi mu nie zajechaÅ‚em.
 
MogÄ™ jechać równo przepisowego maxa, czyli – przypominam – 140kph. ZerknÄ™ w lustro, 300m za mnÄ… czysto, schodzÄ™ na lewy aby Å‚yknąć coÅ› jadÄ…cego wolniej – zaraz mam jakiegoÅ› pajaca na zderzaku. I moja wina, że blokujÄ™ lewy pas. A przypominam, że manewr wyprzedzania musi chwilÄ™ potrwać, bo na lewy pas schodzimy majÄ…c kilkadziesiÄ…t metrów do poprzedzajÄ…cego auta, nie kilka, a i przed sam dziób komuÅ› nie wypada wjechać tylko dobrze odejść ze 20-30m.
 
Ale wiem, ja pizda jestem i frajer, bo pamiętam, że fizyka to zimna suka, która błędów nie wybacza.

I feel disturbance in force

Dziś nadszedł ten dzień. Postanowiłem założyć konto na Spotify.

WpisujÄ™ adres email, passÅ‚o, login, datÄ™ urodzenia, pÅ‚eć, przeglÄ…dam dane zanik kliknÄ™ „rejestruj” i … pomaraÅ„czowa kropka przy loginie – login zajÄ™ty, użyj innego.

Aha, tradycyjnie, spoko, znaczy – już zakÅ‚adaÅ‚em kiedyÅ› konto na Spocie, wychodzÄ™ z rejestracji, przechodzÄ™ do logowania, taptam login, taptam passÅ‚o – nie dziaÅ‚a.

Nie, no spoko, tap na „nie pamiÄ™tam hasÅ‚a”, wpisujÄ™ login, klikam wyÅ›lij, przechodzÄ™ do skrzynki … nic. Czekam. Nic. Czekam wiÄ™cej – z 5 minut siÄ™ zebraÅ‚o – nic.

Eh, pewnie trzeba pogonić Spotom kota, znów przypomnij passÅ‚o, wklepujÄ™ adres mailowy i … taki adres nie jest zarejestrowany w bazie.

… minuta zwiechy.

Serio.

Dobra minuta zwÄ…tpienia, zÅ‚oÅ›ci, kombinowania i zaÅ‚amki. W koÅ„cu ciężkie westchnienie – w koÅ„cu musiaÅ‚ nadejść ten dzieÅ„.

Proszę Państwa!

Po 17 latach korzystania z sieci w końcu trafiłem serwis, w którym mój jedyny-unikalny-najwspanialszy-niezmienny-i-tylko-mój login okazał się być zajęty.

Kurtyna.

 

Alfa Sony Romeo

Sony Mobile PL

W sobotę kupiłem Z3 Compact.

Dziś odesłałem go do serwisu. Jak do tej pory z elektroniki którą kiedykolwiek kupiłem tylko jakiś noname tablet z Reala za 150pln trafił do serwisu szybciej niż wasz smartfon z półki premium.

GratulujÄ™.

(źródło)


 

Zbigniew ‚zibi’ Jarosik Tak bardzo premium, że Z3 Compact pojechaÅ‚ do serwisu 2 dni po zakupie. Szybciej w serwisie z caÅ‚ej mojej elektroniki wylÄ…dowaÅ‚ tylko tablet noname za 150pln z Reala.

Sony Mobile PL

Sony Mobile PL Może pech po prostu.

Zbigniew 'zibi' Jarosik

Zbigniew ‚zibi’ Jarosik Raczej problem z kontrolÄ… jakoÅ›ci. Mam trzy wasze sprzÄ™ty:

– M2 Aqua – po roku użytkowania wyglÄ…da jak psu z gardÅ‚a. OdpadÅ‚a dolna maskownica, górna odkleiÅ‚a siÄ™ i uÅ‚amaÅ‚a przy wyjmowaniu z kieszeni, gniazdo sÅ‚uchawek siedzi tak gÅ‚Ä™boko, że nawet firmowe sÅ‚uchawki majÄ… problem z dobrym kontaktem, a zaÅ›lepka od gniazda usb straciÅ‚a uszczelkÄ™ po 8 miesiÄ…cach, szkieÅ‚ko aparatu pokryte pajÄ™czynÄ… rysek. Fakt, muszÄ™ oddać, że na szkle ekranu ANI JEDNEJ rysy.
– SW2 – ekran rozlaÅ‚ siÄ™ po roku i tygodniu od zakupu. Å»eby byÅ‚o zabawniej – jest to sprzÄ™t, który głównie leżaÅ‚ w szufladzie – przepracowaÅ‚ przez ten rok może ze 4 tygodnie. SprzÄ™t bez uszkodzeÅ„ mechanicznych, nie byÅ‚ uderzony ani przyciÅ›niÄ™ty.
– Z3 Compact – kupiÅ‚em w sobotÄ™, dziÅ› odwiozÅ‚em. PrzyjechaÅ‚em do domu, wydÅ‚ubaÅ‚em zaÅ›lepkÄ™, aby wÅ‚ożyć kartÄ™ SIM, zaÅ›lepka już nie chce siedzieć w obudowie.

Zaznaczam, że wszystkie urządzenia były użytkowane prawidłowo.

(źródło)


Sony Mobile PL

Znów nacieszyÅ‚em siÄ™ Z3 Compactem … 2 dni. Bym siÄ™ nacieszyÅ‚ 1 dzieÅ„, ale zapomniaÅ‚em wczoraj faktury i nie miaÅ‚em jak go odesÅ‚ać do serwisu.

A telefon odesłałem, bo serwis trzymał mój telefon tydzień, ale nie raczył usunąć usterki. Napisano, że element wymieniono (nie napisano jaki) i odesłano.

Zaślepka wylazła z obudowy sama 20 minut po odebraniu telefonu. Następnego dnia nie potrafiła utrzymać się na swoim miejscu nawet 3 minut.

Jeśli to był żart, to go nie zrozumiałem i proszę o wyjaśnienie.

(źródło)