Kodowanie video dla Androida

Wysokiej jakości ;P

c:\bin\ffmpeg -i %1 -s 480x320 -f mp4 -vcodec libx264 -b 1536k -acodec libfaac -ac 1 -ar 16000 -r 13 -ab 32000 -aspect 3:2 %1.mp4

ffmpeg do pobrania stąd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *